• start page 1
  • start page 3
  • start page 2
  • start page 4
  • start page 1
  • start page 3
  • start page 2
  • start page 4

Το Dojo του Aikido είναι ένας τόπος ιερός, όπου εργαζόμαστε για τον εξαγνισμό της ζωής μας και όπου καθαρίζουμε το σώμα και την καρδιά.
Είναι ο τόπος όπου εξασκούμε την Ατραπό για μια ζωή έντιμη και αξιοπρεπή και όπου εκπαιδευόμαστε στις τεχνικές του Εξαίσιου και Κυκλικού Χορού που δημιουργεί η Ροή.
Είναι λάθος να εκπαιδευόμαστε σε τεχνικές επίθεσης και αντιπαράθεσης με τους άλλους και να αποκτούμε το πνεύμα της καταστροφής.
Θα ήθελα να επιλέξετε τον δρόμο με προσοχή, διότι η εργασία απαιτεί ολόκληρη τη ζωή σας..
"Μίτσιο Χικιτσούσι (10ο Dan προσωπικά από τον Ιδρυτή)

Σεμινάρια 2018

Σεμινάρια 2018

Νέα Τμήματα Kendo & BJJ

Νέα Τμήματα Kendo & BJJ

Επινοικίαση Χώρου

Επινοικίαση Χώρου

Νέο Τμήμα Ninjutsu.

Νέο Τμήμα Ninjutsu.

Aikido

Aikido

Judo

Judo

Tai Chi

Tai Chi

Kendo

Kendo

Brazilian Jiu-Jitsu

Brazilian Jiu-Jitsu

Yoga

Yoga

Pilates

Pilates

Aikido Παιδικό

Aikido Παιδικό

Judo Παιδικό

Judo Παιδικό