• start page 1
  • start page 3
  • start page 2
  • start page 4
  • start page 1
  • start page 3
  • start page 2
  • start page 4

Το Dojo του Aikido είναι ένας τόπος ιερός, όπου εργαζόμαστε για τον εξαγνισμό της ζωής μας και όπου καθαρίζουμε το σώμα και την καρδιά.
Είναι ο τόπος όπου εξασκούμε την Ατραπό για μια ζωή έντιμη και αξιοπρεπή και όπου εκπαιδευόμαστε στις τεχνικές του Εξαίσιου και Κυκλικού Χορού που δημιουργεί η Ροή.
Είναι λάθος να εκπαιδευόμαστε σε τεχνικές επίθεσης και αντιπαράθεσης με τους άλλους και να αποκτούμε το πνεύμα της καταστροφής.
Θα ήθελα να επιλέξετε τον δρόμο με προσοχή, διότι η εργασία απαιτεί ολόκληρη τη ζωή σας..
"Μίτσιο Χικιτσούσι (10ο Dan προσωπικά από τον Ιδρυτή)

Σεμινάρια 2018

Σεμινάρια 2018

Νέο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Νέο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Επινοικίαση Χώρου

Επινοικίαση Χώρου

Εβδομάδα Δωρεάν Μαθημάτων

Εβδομάδα Δωρεάν Μαθημάτων

Aikido

Aikido

Judo

Judo

Kendo

Kendo

Pilates

Pilates

Aikido Junior

Aikido Junior

Judo Junior

Judo Junior

<