Πως να έρθετε
Μετρό: Στάση Ελληνικό
Λεωφορείο: Α3, Β3, 171, Στάση Στροφή Σουρμένων

</